بحث باللغة الفرنسية أرجو المساعدة

السلام عليكم

اخواني أرجو المساعدة

أنا في حاجة لبحث باللغة الفرنسية تخصص بنوك وتأمينات

البحث هو عن

le compte bancaire

1 le compte de particulier

-l'ouverture de compte

-formalité d'ouverture

-fonctionement de compte

opération par caisse en espese

resption de fonds : retrait par cheque

type de cheque

-verment

-cloture de compe2 les comptes d'entreprise

-modalité d'ouverture

-document a fournire

-cloture du compte
 
أعلى